Storten mag!

Voor giften vanaf 40 euro wordt automatisch een fiscaal attest afgeleverd.
Stort jouw gift op rekening BE56 2930 2120 7588
Vermeld “Gift Natuurpunt” en eventueel Naam en het projectnummer van jouw favoriet natuurgebied.

Voor bassegembos: Projectnummer: 5193

De volledige uitleg vind je op:
Giften en legaten

Alvast bedankt.