Borreberg

Borreberg site

Dit gebiedje van 1,30 ha, ontstaan uit een deel van een voormalige steenovensite, ligt in het centrum van Anzegem, palend aan de woonwijk met dezelfde naam. Na de sluiting van de steenovens kwam de ganse site in eigendom van de gemeente. Een deel werd verkaveld, een deel liet men ongemoeid, wegens te kostelijk om te verkavelen door de aanwezigheid van diepe kleiputten. Daar kon de natuur zijn gang gaan. De putten werden vijvers, bomen kwamen spontaan aangewaaid. Het was een gedroomde plek om te spelen en te ravotten. Dit duurde tot een jongetje verdronk in één van de vijvers. De oorspronkelijke kleiputten moesten worden gedempt met … afval. Eens alles volgestort, gooide men er een laag aarde bovenop, en er ontstond een ruigte.

Een enthousiaste buurman ontfermde zich over het gebied, nu 45 jaar geleden. Schapen begraasden de ontstane ruigte en al gauw werd het een weide. Het gebied werd aangeplant met inheemse struiken en bomen die bloeien en vruchten dragen, zoals meidoorn, prunussoorten en nog vele andere, alles om zoveel mogelijk vogels en kleine zoogdieren te lokken. Nestkastjes voor onder andere de specht en voor de eikelmuis werden in de bomen gehangen. De schapen verdwenen en de weide veranderde in bloeiende veldjes met guldenroede, pimpernel, ooievaarsbek, verschillende klaversoorten… Pal op het zuiden gericht, omzoomd door allerlei bomen en struiken, heerst er een waar microklimaatje. Al van vroeg in de lente tot laat in het najaar kan je dan ook een grote bedrijvigheid van allerlei vlinders, bijen en insecten waarnemen. Stilaan werd de transformatie naar een natuurgebiedje een feit. De paarse schubwortel en het bosviooltje konden er wortel schieten. De tijgerspin weeft er zijn web, salamanders verstoppen zich in drie kleine poelen, het goudhaantje maakt er zijn nest, de wezel jaagt op muizen, …. Kortom, het gebied is pareltje en een biotoop voor tal van kriebeldiertjes, vogels en kleine zoogdieren

Borreberg is nog altijd eigendom van de gemeente en sinds 2014 beheerd in samenwerking met natuurpunt krekel Anzegem. Het beheer beperkt zich momenteel tot het maaien en vrijwaren van het bloemenveld, het knotten van de rijen wilgen en het af en toe meer open maken van de begroeiïng zodat er meer lichtinval is in het bosje. Afgestorven en dood hout blijft in het gebied.

Naast de aangeplante zone is er een grasplein met een insectenhotel, met op fladderafstand ingezaaide bloemenperken met inlandse bloemen om insecten en bijen aan te trekken. Enkele speeltuigen en zitbanken maken het leuk voor de kinderen en wandelaars die even willen verpozen. Langs de achterkant van het gebied is een wandelpad. In Borreberg zelf kan je enkel wandelen in het weekend, van maart tot en met september, tijdens de wintermaanden wordt het afgesloten.