Wetenschappelijk onderzoek

Vorige pagina

Momenteel wordt de invloed van akkerkruiden op de bosranden onderzocht in het kader van een doctoraatsthesis. Bovendien is het Bassegembos ook ingeschakeld in een groot project, geleid door de UIA, waarin de relatie tussen het voorkomen van nestkasten voor het broedsucces van mezen wordt nagegaan in diverse bossen (van klein en geïsoleerd zoals dit bos tot grote aaneengesloten boscomplexen).

Tekst: Erik cooman