Ligging

Vorige pagina

sized_paddestoelenwandeling 107

Het bos is gelegen aan de Bassegembosstraat in de gemeente Anzegem.

Het is omgeven door (licht)hellende, intensief bewerkte akkers en sterk bemeste en begraasde weiden. Door de ruilverkaveling zijn bijna alle Kleine landschapselementen uit het landschap verdwenen. Qua natuur ligt het bos geïsoleerd. Referentiepunten zijn het St.-Arnolduspark in Tiegem, op zowat 800 m afstand in vogelvlucht. Twee lijnvormige elementen zorgen evenwel voor een landschapsecologische meerwaarde tussen beide bossen: de vallei van de Nederbeek waarvan de bovenloop al bij al nog vrij intact is en behoorlijk wordt beheerd en de vallei van de Meersbeek,die sterk gedegradeerd is en onder sterke agrarische (vermesting) en bewoningsdruk (vertuining) staat.

Klik op deze  link om Bassegembos vanuit de lucht te zien, via google maps

Tekst: Erik cooman