Vogels

Terug naar index

Wat de avifauna betreft,
gaat er sinds een aantal jaren een nestkastenactie door, sinds 2003 door een ringer uit eigen rangen (vooral pimpel- en koolmezen, maar ook: torenvalk aan bosrand, bosuil, holenduif, grote bonte specht, …). Tot 500 à 1000 houtduiven overwinteren. Wat op zijn beurt aantrekkingskracht uitoefent op roofvogels (sperwer,…).

Tekst: Eric cooman