Wat vind je in Bassegembos

Vorige pagina

Flora:

Het is een eikenbos met in de boomlaag vooral zomereik en es. In de struiklaag is hoofdzakelijk vlier en hazelaar terug te vinden. Het hakhout bestaat vooral uit tamme kastanje en esdoorn.

In het voorjaar is er de overweldigende bloei van wilde hyacint en bosanemoon. Voorts ook slanke sleutelbloem, witte klaverzuring, speenkruid, veelbloemige salomonszegel, … Het najaar biedt dan weer een enorme verscheidenheid aan paddestoelen.

Fauna:

Naast kleine zoogdiertjes (verschillende soorten muizen, egel, wezel, bunzing, …).
zijn hier de typische vogels: mezen, spechten, boomklever en boomkruiper, ransuil, …
Ook voor de buizerd en de sperwer is het bos het jaar door een geschikt biotoop.

Een voorbeeld foto van iedere soort staat in de soortenlijst, deze lijst bevat alle gevonden soorten tot nu toe!!! Dit is zeker eens de moeite om te bekijken.

Tekst: Erik cooman