Toegankelijkheid

Vorige pagina

Toegankelijkheid:

Omdat het een klein, kwetsbaar bos is (broeden vogels, kostbare voorjaarsflora, …), is het niet vrij toegankelijk. Het jaar door zijn er evenwel in elk seizoen geleide wandelingen, die via de streekpers en in natuurtijdschriften als Natuur.blad, Klimop, Onze Streek, worden aangekondigd. Ook schoolklassen en groeperingen worden op aanvraag begeleid.

Wie informatie wenst over het bos, of het wil bezoeken, kan contact opnemen met de conservator,

Erik Cooman, tel. 056/77 63 71
Klijtstraat 1
8570 Ingooigem