Doelstellingen

Vorige pagina

De doelstellingen zijn drieledig:

  1. Cultuurhistorisch: herwaarderen van de middelhoutstructuren. Het aanwezige, overkaprijpe hakhout tussen het hooghout (eiken, essen, grauwe abelen, …) wordt over 10 jaar gekapt, wat overeenkomt met de natuurlijke hakhoutcyclus van de dominante soort, tamme kastanje.
  2. Natuurbehoud: Bescherming en ontwikkeling van vegetatie- en (avi)faunagemeenschappen van oude middelhoutbossen met speciale aandacht voor: eiken, hakhoutverjonging, wilde hyacint en overige voorjaarsflora, diversiteit in het vogel-, insecten- en vlinderbestand door structuurvariatie.
  3. Natuureducatie: Via geleide bezoeken kunnen de wandelaars zelf meemaken hoe het bos door de beheersactiviteiten evolueert en worden de bosbeheerstermen voor iedereen doorzichtig.

Tekst: Erik cooman

met dank aan Lieven KINDS, Guido TACK en Paul VAN DEN BREMT