Totaal niets doen

Terug naar index

Totaal nietsdoen:

Voordelen:

  • Het is een waardevolle optie op zichzelf: de natuur richt zichzelf in.
  • Vanuit beheersstandpunt is het een aantrekkelijke benadering (werkuren zijn nagenoeg nihil).

Nadelen:

  • Er is weinig variatie in de boomlaag; concreet is er weinig ongelijkjarigheid bij de bovenstaanders: bij storm geeft dit altijd veel meer ravage.
  • Op het vlak van biodiversiteit is dit niet de beste oplossing (zie verder bij hakhoutbeheer).
  • Het bos evolueert naar een hoogstammig bos, ten koste van de hakhoutlaag. De bovenstaanders zijn mooi, maar ze staan vaak te dicht t.o.v. de hakhout- en struiklaag. Alleen de vlier profiteert van de overbeschaduwing. Dit betekent een gestage aftakelingsfase van het hakhout in de komende decennia.
  • De randeffecten zijn te groot voor dit kleine bos. De invloed van de nabijgelegen landbouwgebieden (bemesting, …) is zo dat het naïef zou zijn te veronderstellen dat we door nietsdoen zouden evolueren naar een natuurlijker bos.

Tekst: Erik cooman