Auteursarchief: Patriek Vaneeckhout

Voorjaarswandeling 22 april 2012

Op zondag 22 april organiseert Natuurpunt Krekel Anzegem voor het 16de jaar op rij een voorjaarswandeling in Bassegembos.

De eeuwenoude bossite wordt weer opengesteld.

Vele personen, families en groepen zijn in de voorbije jaren komen kijken en hebben gezien hoe mooi het allemaal is tijdens die voorjaarseuforie.

Op zo’n wandeling kom je trouwens heel wat te weten over die voorjaarsflora.
Hoe hebben ze zich kunnen ontwikkelen dat ze er elk jaar zo vroeg bij zijn ? Wat zijn hun geheimen ? Hoe omzeilen ze tijdens hun groei hindernissen, zoals een steen of een onverteerd bladerdek ?

Maak het allemaal “live” mee ! De tijd om van dit voorjaarsdelirium te proeven is kort, en als je niet rap genoeg bent, moet je weer een jaartje wachten.

In de voormiddag :

  • Startplaats aan de ingang van het bos – van 10.00 h tot 11.00h
  • Om 11u een persmoment waar we ons beleid van de komende jaren toelichten met daarna een kleine receptie.

In de namiddag :

  • Startplaats: parking Fonteintje, Kapellestraat Tiegem (tegenover Arnolduspark),
  • van 14.00h tot omstreeks 17.00h.
  • Je gids is conservator Erik Cooman.

Met groene groeten

Vanwege Natuurpunt Krekel Anzegem
Patriek Vaneeckhout

Denk globaal – Eet lokaal

Onder deze leuze willen we vanuit de Minaraad Anzegem terug een infocampagne voeren rond het beperken van
voedselkilometers en respect voor eerlijke en duurzame voedselproductie in Noord en Zuid.
De term voedselkilometers slaat op de afstand die ons voedsel moet afleggen vooraleer het op ons bord terecht komt.
Daarom is het belangrijk dat we bij onze aankopen naast de prijs meer oog hebben naar de plaats en de manier
waarop ons voedsel geproduceerd wordt :

korte voedselketens : voedselproductie zo dicht mogelijk bij de consument en zo weinig mogelijk tussenpersonen
stimuleren van hoeveverkoop : melk, aardappelen, prei, .. van bij de boer, seizoensgebonden groenten en fruit.
voedselteams : groepen mensen uit dezelfde buurt die hun voedselaankopen samen organiseren en die kopen bij lokale producenten

Door globaal te denken krijgen we ook meer aandacht voor de landbouw in het zuiden.
De “boeren” in het Zuiden gaan als onderbetaalde landarbeiders werken op grote boerderijen of plantages.
Deze landbouwbedrijven zijn vooral gericht op de behoeften van het Noorden en niet op de lokale behoeften.
Ze zijn erop gericht om het Westen te voorzien in bijvoorbeeld veevoeder, ethanol, biodiesel, katoen, tropisch fruit,…
Kleine boeren verliezen hun grond en het oerwoud verdwijnt voor monoculturen op duizenden hectaren die teren op kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Deze moderne landbouw in het zuiden veroorzaakt armoede, ontbossing, landvlucht en verwoesting van natuur en milieu. In plaats van de voedselvoorziening aan de vrije markt over te laten is er behoefte aan een (ander) landbouwbeleid.

Info op www.Landbouw2015.be (2015 verwijst naar de milleniumdoelstellingen)

We kunnen “de wereld het best verbeteren” als we ermee beginnen ons basisvoedsel te kopen in
een zo kort mogelijke voedselketen bij landbouwers die een korte landbouwkringloop nastreven.
Het respect voor de arme boeren in het Zuiden begint bij het respect voor de landbouwers, veetelers, tuinders,
fruittelers en verwerkers en handelaars die hier voor ons “dagelijks brood” zorgen,
al mag daar best wat exotische “toespijs” op, als die er maar komt via eerlijke handel
(bv wereldwinkel, keurmerk Max Havelaar,…)

Om hier concreet wat aan te doen zouden wij willen voorstellen om meer aandacht te besteden aan de producten
die de plaatselijke handelaars in onze buurt verkopen.
Als we daar onze producten gaan kopen, verkorten we zeker het aantal voedselkilometers.
Daarom vragen wij aan iedereen die producten aan huis verkoopt binnen Groot-Anzegem om dit te melden aan de milieudienst
met naam, adres, welke producten verkocht worden, openingsuren.
In een volgende Aktiv kunnen we dan een overzicht geven van waar de inwoners van Anzegem welke producten aan huis kunnen kopen.
Dit komt onze plaatselijke handel ten goede, is interessant voor onze geldbeugel en beperkt de voedselkilometers.