HELP ONS IN DE STRIJD TEGEN DE REUS VAN DE KAUKASUS

De Reuzenberenunnamedklauw (Heracleum mantegazzianum) is een enorme schermbloemige, afkomstig uit de Kaukasus, die plaatselijk voor overlast zorgt. Enerzijds overwoekert de plant met haar grote bladeren alle inheemse plantensoorten en kan ze grote groeihaarden vormen. Zo mogelijk nog erger is dat de plantensappen in combinatie met zonlicht tot zeer ernstige brandwonden kunnen leiden, die moeilijk genezen. Kleine groeihaarden zijn eenvoudig te bestrijden, maar grote groeihaarden worden moeilijker, én gevaarlijker.

De plant is zeker ongewenst in parkgebieden, langs speelpleinen en andere publieke ruimtes. Om er werkelijk iets tegen te doen moeten alle terreingebruikers vegen voor eigen deur want de ene kan de andere ‘herbesmetten’. En zo kun je bezig blijven…

De provincie wil in 2014 in een paar proefgebieden een gecoördineerde aanpak uitproberen. Bij succes worden de acties daarna opgeschaald naar de hele provincie.

Hoe raak je de Reuzenberenklauw kwijt ?

Een goede bestrijding mikt op de zwakke plekken van een soort. De Reuzenberenklauw is een twee- tot vijfjarige plant. Het eerste jaar vormt zich een rozet met penwortel, het jaar erna bloeit de plant en sterft af. Elke plant produceert duizenden zaden. Die blijven gelukkig maar een drietal jaar kiemkrachtig. Er zijn globaal drie mogelijkheden om de plant uit te putten of te doden:

  • doorsteken van de penwortel, op 10-15 cm onder de grond
  • maaien vóór de zaadzetting (half juni/begin juli). deze maaibeurt een paar weken later   herhalen omdat herbloei nog mogelijk is. bloeischermen apart inzamelen voor verbranding.
  • begrazen van grote groeihaarden door dieren met donkere koppen die minder gevoelig zijn voor zonlicht.

Een nazorg van 3 tot 7 jaar is noodzakelijk om hergroei in de kiem te smoren. Veiligheidskledij en goed reinigen van het materiaal is van groot belang.

Wat doet de provincie ?

De Reuzenberenklauw komt vooral langs waterlopen en wegbermen voor. De provincie beheert talloze kleine waterlopen. Daar gaan we zelf aan de slag, samen met de rattenvangers van de gemeenten. Dit werk kadert in het Frans-Belgisch Interreg-project ‘Lupin’ (‘Lutte contre les plantes invasives’). De provincie coördineert de samenwerking met andere overheidsdiensten die mee zullen doen met de acties. Er geldt momenteel (nog?) geen wettelijke bestrijdingsplicht. De gewone burger kan dus niet gedwongen worden om mee te doen. Maar toch gaan we hen beleefd maar uitdrukkelijk vragen om planten op private terreinen ook te liquideren. Daarom steunt de gouverneur uitdrukkelijk deze acties, vanuit zijn bevoegdheid voor o.a. veiligheid.

Hoe herkennen ?

De schermbloemigenfamilie kent veel soorten in onze contreien. Allemaal hebben ze die typische witte en bij sommige soorten gele bloeischermen. Dit zijn ideale landingsplatformen voor nectar zoekende insecten. Daarom alleen al zijn ze waardevol! Het zou jammer zijn dat de verkeerde soorten worden aangepakt. Let daarom op de belangrijkste kenmerken. De grootte is natuurlijk al een goede indicatie. De bladeren zijn ondubbelzinnig herkenbaar doordat de centrale nerf van elk blad langs weerskanten over de hele lengte een blad heeft, zie de foto’s hiernaast. Bij de meest gelijkende soorten Gewone berenklauw, Gewone en vooral Grote engelwortel, is die hoofdnerf minstens gedeeltelijk ‘kaal’.

Ik weet er staan: wat nu ?

Weet je Reuzenberenklauw staan? Meld die waarneming dan via www.waarnemingen.be. Voeg er liefst ook een foto van de groeiplaats bij. Dan zien we de omvang van het probleem. Verwacht niet dat ze morgen geliquideerd zullen zijn, maar het is een eerste stap naar een globale aanpak. Of neem zelf de zeis of spade ter hand, en wees voorzichtig !

Meer informatie ?

Deze Waalse site is echt bijzonder informatief: http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-berce-du-caucase.html?IDC=5668

Nederlandstalige folder: www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/beheer_%20heracleum_nl.pdf

Olivier Dochy & Sarie Buffel